Eolus affär med KumBro Vind AB godkänd

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-02-26 10:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Den 23 december 2014 tecknade Eolus avtal med KumBro Vind AB om försäljning av tre vindkraftverk om 5,4 MW. Affärens genomförande var villkorad av godkännande i kommunfullmäktige i Örebro respektive Kumla. Dessa godkännanden har nu vunnit laga kraft.

Eolus kommer nu för KumBro Vinds räkning att uppföra tre Vestas V100 1,8 MW vindkraftverk i projekt Ullavi i Hallsbergs kommun. Parken beräknas kunna överlämnas till kunden under våren 2016.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2015 kl. 10.15.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nära 470 av de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 68 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 167 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

150226 Pressmeddelande Eolus affär med KumBro Vind AB godkänd.pdf