Hässleholm, 2015-03-04 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har idag slutfört affären med ewz och Aquila som offentliggjordes i januari 2015 genom att den fjärde och sista vindkraftsparken Skalleberg, omfattande tio vindkraftverk med en total effekt om 18,4 MW, har tillträtts.

Vindpark Skalleberg i Hjo kommun, består av totalt tio vindkraftverk med en total effekt om 18,4 MW av modellerna Vestas V90 och V100.

Affären omfattar totalt fyra vindkraftparker bestående av 29 vindkraftverk, varav kunderna tillträdde de tre första parkerna omfattande 19 vindkraftverk i januari. Köpeskillingen för de fyra vindkraftsparkerna uppgår totalt till 95 MEUR, vilken nu har erhållits.

Som en del av affären kommer Eolus att leverera tekniska tjänster till kunderna under tolv år och administrativa tjänster under fyra år avseende samtliga 29 vindkraftverk.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2015 kl. 15.00.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nära 470 av de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 68 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 167 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com