Eolus förvärvar ytterligare projekt i Finland

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-04-09 18:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus expanderar verksamheten i Finland genom att förvärva en andel motsvarande 30 MW i vindkraftsprojektet Pörtom i Närpes i Österbotten. Affären sker genom att Eolus finska dotterbolag köper samtliga aktier i bolaget Triventus Pörtom Vind Oy för 500 TEUR från Triventus.

Den andel av projektet som Eolus förvärvar omfattar nio vindkraftverk med en sammanlagd effekt om cirka 30 MW. Resterande del av projektet omfattande ytterligare tio vindkraftverk ägs sedan tidigare av den svenska basindustrins vindkraftsbolag VindIn. Eolus och Vindin har ingått ett samarbetsavtal kring den återstående projektutvecklingen.

Fullständiga myndighetsbeslut rörande projektet förväntas under 2015.

Avtalet med Triventus innehåller villkor om framtida tilläggsköpeskilling beroende av att projektet realiseras med viss lönsamhet. I samband med överlåtelsen kommer det förvärvade bolagets firma att ändras till Eolus Pörtom Vind Oy.

Sedan tidigare bedriver Eolus projektutveckling i Finland avseende projekten Loimaa-Alastaro och Huittinen som tillsammans omfattar cirka 50 MW.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2015 kl. 18.00.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 68 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 167 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

150409 Pressmeddelande Eolus förvärvar ytterligare projekt i Finland.pdf