Eolus styrelseledamot Tord Johansson har avlidit

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-10-12 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus styrelseledamot Tord Johansson avled lördagen den 10 oktober.

Det är med stor sorg och saknad som vi nåtts av beskedet om Tords hastiga bortgång. Tord valdes in i Eolus styrelse 2012 och har varit en mycket uppskattad ledamot i styrelsen under dessa år.

-Jag uppskattade mycket Tords skarpa intellekt, känsla för affärer och rättframma sätt och kommer att sakna honom mycket i vårt styrelsearbete säger Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert.

Styrelsen i Eolus Vind AB


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2015 kl. 10.30.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 151 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

151012 Pressmeddelande Eolus styrelseledamot Tord Johansson har avlidit.pdf