Eolus köper åtta vindkraftverk av Vestas

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-10-27 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk av modell V112 för uppförande under 2016.

De åtta vindkraftverken med en sammanlagd effekt om 26,4 MW ska uppföras i vindpark Iglasjön i Kungsbacka kommun. Avtalet med Vestas omfattar också ett femårigt fullserviceavtal. Eolus avsikt är att uppföra och sälja anläggningen nyckelfärdig.

-Jag är väldigt nöjd med det samarbete vi har med Vestas. De har klarat av att möta de krav och specifikationer vi har för att kunna uppföra Iglasjöns vindpark även i det utmanande svenska marknadsläget. Eolus ambition är att etablera vindkraftsanläggningar till den lägsta möjliga kostnaden per producerad MWh och ett bra samarbete med ledande turbintillverkare som Vestas är avgörande för detta säger Eolus VD Per Witalisson.

-Genom att offentliggöra denna order med Eolus, en av våra viktigaste kunder i Sverige, visar vi inte bara att våra viktigaste relationer är långsiktiga. Utan också att kombinationen professionella kunder och rätt turbinteknik kan säkerställa projekt på en av de tuffaste marknaderna i Europa säger Klaus Steen Mortensen, VD för Vestas Northern Europe.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2015 kl. 08.15.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 58 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 144 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

151027 Pressmeddelande Eolus köper åtta vindkraftverk av Vestas.pdf