Vindpark Fröreda har överlämnats till Region Skåne och Sundbybergs stad

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-01-20 16:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har färdigställt och överlämnat vindpark Fröreda till köparna Region Skåne och Sundbybergs stad. Vindparken är belägen i Hultsfreds kommun och består av sju Vestas V126 3,3 MW vindkraftverk med en total effekt om 23,1 MW.

Efter vunna offentliga upphandlingar tecknade Eolus under hösten 2014 avtal med Region Skåne och Sundbybergs Stad, avseende uppförande och försäljning av sex respektive ett vindkraftverk i vindpark Fröreda. Vindparken är färdigställd och har idag överlämnats till köparna.

Region Skåne och Sundbybergs stad kommer genom anläggningarna att producera förnybar el och använda denna i sina verksamheter för att bidra till uppfyllandet av sina målsättningar på energi- och klimatområdet. Produktionen från Region Skånes verk beräknas motsvara cirka 40 % av verksamhetens förbrukning.

Affärerna omfattar även drifttjänstavtal, varigenom Eolus kommer att sköta driften av parken åt kunderna under fem år. Den totala köpeskillingen uppgick till 294 MSEK och affären kommer att avräknas under kvartal två i Eolus brutna räkenskapsår.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2016 kl. 16.45.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 484 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 54 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 133 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

160120 Pressmeddelande Vindpark Fröreda har överlämnats till Region Skåne och Sundbybergs stad.pdf