Eolus har fullföljt förvärv av två vindkraftsprojekt i Nevada, USA

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-03-04 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

I december tecknade Eolus avtal om att förvärva två vindkraftsprojekt under utveckling i Nevada i USA. Förvärvet har nu fullföljts.

De två projekten som förvärvas är belägna i västra Nevada, på gränsen till Kalifornien, och omfattar Crescent Peak med en möjlig effekt om 200-600 MW samt Comstock med en möjlig effekt om 20-100 MW. Eolus avser att utveckla och optimera projekten och att därefter avyttra dem som byggklara projekt.

Eolus bolagsstämma godkände förvärven den 30 januari 2016.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2016 kl. 08.30.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid nästan 500 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

160304 Pressmeddelande Eolus har fullföljt förvärv av två vindkraftsprojekt i Nevada, USA.pdf