Eolus och Malmö Stad fullföljer avtal angående vindkraftverk

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-04-15 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus offentliggjorde den 11 november 2015 att bolaget vunnit Malmö Stads upphandling av ett vindkraftverk. Köpeavtalet har nu ingåtts. Ordersumman uppgår till cirka 40,4 MSEK.

Avtalet innebär att Eolus ska etablera och leverera ett nyckelfärdigt vindkraftverk av modell Vestas V126 3,3 MW till Malmö Stad. Vindkraftverket blir ytterligare ett bidrag i Malmö Stads ambitiösa miljöarbete där målsättningen är att hela Malmö år 2030 ska försörjas med förnybar energi. Vindkraftverket är ett av åtta vindkraftverk som ingår i vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun. Parken beräknas tas i drift omkring årsskiftet 2016/2017. Av de övriga vindkraftverken kommer Europeiska Investeringsbanken och Mirova att investera i sex verk och Landstinget i Kalmar län i ett.

Avtalet omfattar även fem års fullständiga drift- och förvaltningstjänster från Eolus.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2016 kl. 08.30.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

160415 Pressmeddelande Eolus och Malmö Stad fullföljer avtal angående vindkraftverk.pdf