Eolus säkerställer finansiering om totalt 930 MSEK

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-07-12 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus har tecknat kreditavtal med Handelsbanken och därmed säkerställt finansiering för de kommande två verksamhetsåren.
 

Kreditavtalen, som har tecknats med Handelsbanken, omfattar tre faciliteteter med vardera en löptid om 29 månader. De består av en checkkredit om 75 MSEK, en ramkredit för finansiering av projekt om 255 MSEK samt en byggkredit om 600 MSEK. Byggkrediten har tecknats för att finansiera etableringen av vindpark Jenåsen. Vindparken uppförs i anledning av det elförsäljningsavtal som Eolus har tecknat med Google. Mer information om vår affär med Google se pressrelease daterad 3 december 2015.
 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02

Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
 

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 12 juli 2016 kl. 15:00 CET.
 

Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

160712 Pressmeddelande Eolus säkerställer finansiering.pdf