Saniona AB: Saniona och Boehringer Ingelheim tecknar samarbetsavtal om schizofreni

SWEDEN


PRESSMEDDELANDE

29 augusti, 2016

  • Samarbetet syftar till att utveckla nya och innovativa behandlingsalternativ för patienter med schizofreni
  • I EU lider åtminstone 164 miljoner personer (38 %) av någon form av psykisk ohälsa[1]. Sammantaget fortsätter psykisk ohälsa att växa[2].

Boehringer Ingelheim, ett av världens 20 största läkemedelsbolag, och Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att de ingår ett forskningssamarbete med målsättningen att upptäcka och utveckla nya läkemedel för behandling av schizofreni. Avtalet innebär att Saniona kan få upp till ca 854 MSEK (90 miljoner EUR) i milstolpsbetalningar inkluderat en förskottsbetalning på ca 47 MSEK (5 miljoner EUR) vid tecknandet av avtalet. Vidare är Saniona berättigade till royalties på den globala nettoförsäljningen av produkter som utvecklas som ett resultat av samarbetet.

Målet med de gemensamma forskningsinsatserna är att identifiera substanser som kan återställa hjärnans nätverksaktivitet hos patienter med schizofreni. Nervaktiviteten i hjärnan hos dessa patienter kan försämras av en funktionell obalans mellan den stimulerande (excitatoriska) och hämmande överföringen av signaler mellan nervceller.

Programmet ligger i linje med Boehringer Ingelheims strategi för läkemedelsutveckling för neuropsykiatriska sjukdomar som fokuserar på att systematiskt undersöka dominerande symtomdomäner och den underliggande neurobiologin vid psykiska sjukdomar såsom schizofreni, Alzheimers sjukdom och depression.

 "Vi är mycket nöjda över att arbeta med Sanionas erfarna forskningsteam och ledning, och bygga vidare på deras läkemedelsforskning om jonkanaler. Genom att arbeta tillsammans och föra samman vår samlade kompetens och kapacitet har vi möjlighet att hitta och utveckla nya behandlingsalternativ för schizofreni", säger Clive R. Wood, Ph.D., Senior Corporate Vice President, Discovery Research på Boehringer Ingelheim.

Saniona kommer att motta en förskottsbetalning på ca 47 MSEK (5 miljoner EUR) vid tecknandet av avtalet samt milstolpsbetalningar på upp till ca 474 MSEK (50 miljoner EUR) vid utvalda forsknings- och utvecklingsrelaterade och regulatoriska milstolpar. Utöver detta är Saniona berättigade till kommersiella milstolpsbetalningar på upp till ca 332 MSEK (35 miljoner EUR) och differentierade royalties på nettoförsäljning av eventuella produkter som kommersialiseras av Boehringer Ingelheim som ett resultat av samarbetet. Ytterligare finansiella detaljer offentliggörs ej.

"Vi är mycket glada över att ha Boehringer Ingelheim som partner i vårt program för schizofreni. Jag och teamet har tidigare haft ett långt samarbete med Boehringer Ingeheim och jag kan ärligt säga att de är en av våra föredragna samarbetspartners. Vi har stor respekt för deras dedikerade och resultatorienterad FoU-verksamhet, företagets värderingar och deras effektiva och respektfulla samarbeten med partners", säger Jørgen Drejer, VD på Saniona.

Saniona ger Boehringer Ingelheim exkluisva globala rättigheter att forska, utveckla, producera och kommersialisera läkemedel som identifieras genom samarbetet. Utöver förskottsbetalning, milstolpsbetalningar och royalties på nettoförsäljning kommer Saniona att få icke-offentliggjord forskningsfinansiering under den gemensamma forskningsperioden.

Enligt World Health Organisation är psykisk ohälsa tillsammans med missbruksproblem den ledande anledningen till handikapp världen över. I EU lider åtminstone 164 miljoner personer (38%) av psykisk ohälsa. Personer som lider av schizofreni har ofta flera problem vad gäller kognition[3] vilket gravt påverkar deras möjlighet att leva och fungera "normalt". En konsekvens av detta är att många med schizofreni lever isolerade, är arbetslösa och/eller hemlösa[4].

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona
Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Julia Meyer-Kleinmann, Director Corporate Communications, Boehringer Ingelheim
Mobil: +49 178 290 8178, Email: m-kleinmann@boehringer-ingelheim.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2016 kl. 08:30 CET.

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Med huvudkontor i Ingelheim, Tyskland, verkar Boehringer Ingelheim globalt genom 145 dotterbolag och har cirka       47 500 anställda. Boehringer Ingelheim är ett familjeägt företag, grundat 1885, vars fokus är forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av nya läkemedel med högt terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin. Socialt ansvar är en viktig del av företagskulturen på Boehringer Ingelheim. Det inkluderar engagemang i sociala projekt världen över, exempelvis genom initiativet "Making more health" samtidigt som stort fokus läggs på att värna om de anställda. Respekt, lika möjligheter samt möjlighet att förena karriär och familj utgör grunden för ömsesidigt samarbete. Företaget fokuserar också på miljöskydd och hållbarhet. 2015 hade Boehringer Ingelheim en omsättning på cirka 14,8 miljarder euro. FoU-utgifterna motsvarar 20,3 procent av omsättningen. www.boehringer-ingelheim.com

Om Saniona
Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av Atlas Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 4 300 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.
[1] Wittchen HU, et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol. 2011;21:655-79.

[2] Sheffield JM, et al. Common and specific cognitive deficits in schizophrenia: relationships to function. Cogn Affect Behav Neurosci. 2014;14:161-74.

[3] Sheffield JM, et al. Common and specific cognitive deficits in schizophrenia: relationships to function. Cogn Affect Behav Neurosci. 2014;14:161-74.

[4] Kooyman I, et al. Outcomes of public concern in schizophrenia. Br J Psychiatry. 2007;191(Suppl.50):s29-s36.Attachments

20160829 - Saniona - PR - BI Saniona Collab - SWE.pdf