Eolus har erhållit slutligt tillstånd för norska projektet Öyfjellet

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-11-16 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus har erhållit slutligt tillstånd för det norska vindkraftsprojektet Öyfjellet i Nordland Fylke. Projektet är Eolus hittills största tillståndsgivna och omfattar upp till 330 MW.

Norges Olje- och Energidepartement (OED) har idag beviljat slutligt tillstånd för vindkraftsprojektet Öyfjellet i Vefsn kommun, Nordland fylke. Projektet är Eolus hittills största landbaserade projekt som erhållit tillstånd och omfattar upp till 330 MW.

Projektet rymmer upp till 110 vindkraftverk med en beräknad årlig produktion upp till 1,4 TWh vid fullt utbyggd park. Eolus målsättning är att projektet ska realiseras inom ramen för det svensk-norska elcertifikatsystemet.

Projektet startades som ett lokalt initiativ av Øyfjellet Vindpark AS. Eolus förvärvade projektet sommaren 2012 och har utvecklat projektet sedan dess. I november 2014 beviljade NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) tillstånd för projekt Öyfjellet och nu har olje- och energidepartementet beviljat slutligt tillstånd, vilket är en förutsättning för en realisering.

-Det är mycket glädjande att vi nu fått slutligt tillstånd av olje- och energidepartementet för projekt Öyfjellet. Det är ett spännande och utmanande projekt som åtnjuter ett starkt lokalt stöd. Tillståndet ger oss möjlighet att gå vidare mot realisering av projektet. De närmast förestående aktiviteterna är fördjupade analyser av vindförutsättningar, optimering av parklayout och nätanslutning, säger Eolus VD Per Witalisson.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 16 november 2016 kl. 15.00 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
 


Attachments

161116 Pressmeddelande Eolus har erhållit slutligt tillstånd för norska projektet Öyfjellet.pdf