Eolus köper elva vindkraftverk från Vestas till projekt i södra Sverige

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-12-07 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av elva vindkraftverk av modell V100 2,2 MW för uppförande under 2017.

De elva verken med en total effekt om 24 MW ska uppföras i projekten Gunillaberg, Lunna, Täppeshusen och Vilseberga. Avtalen omfattar även fullserviceavtal. Projekten Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk) och Täppeshusen (2 verk) förväntas kunna tas i drift i augusti 2017. Projekt Vilseberga (2 verk) beräknas kunna tas i drift i oktober 2017.

Eolus avsikt är att teckna avtal med kunder för samtliga parker och att de ska överlämnas till kunder som nyckelfärdiga anläggningar när de är uppförda.


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 7 december 2016 kl. 08.00 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För
mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

161207 Pressmeddelande Eolus köper elva vindkraftverk från Vestas till projekt i södra Sverige.pdf