Saniona AB: Saniona förväntas rapportera top-line data på Tesomet för typ 2-diabetes i början av januari

Glostrup, DENMARK


PRESSMEDDELANDE

19 december 2016

Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, meddelar idag att man förväntar sig att lämna top-line data i början av januari 2017 från sin fas 2a-studie för Tesomet i patienter med typ 2-diabetes.

"Studien har utvecklats enligt plan. Fas 2a-studien inleddes den 20 april och redan den 8 augusti kunde vi rapportera att den sista patienten hade inkluderats i studien. Studien omfattar totalt 60 patienter och vi är nöjda med att kunna rapportera att 58 patienter har fullföljt studien med framgång. Vi har nu låst databasen och oberoende statistiker kommer att analysera resultaten under de närmaste veckorna. Därför förväntar vi oss att kunna rapportera top-line data innan JP Morgan-konferensen den 9 - 11 januari 2017, där hela sjukvårdsbranschen samlas. Detta är en idealisk tidpunkt för Saniona", säger Jørgen Drejer, VD på Saniona.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2016 kl. 08:00 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbJ. Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 4 600 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f095de4-5637-490d-b075-030de39610a1


Attachments

20161219 - PR - Tesomet Phase 2a update - SWE.pdf