Bokslutskommunike Ellen AB 2016

Stockholm, SWEDEN


Danderyd, 2017-02-16 07:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- JANUARI – December (HELÅR)  2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 468 (18 733) KSEK
 • Bruttomarginalen ökade till 39 (38) procent
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -5 211 (-2 121) KSEK
 • Årets resultat uppgick till -5 989 (-3 742) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,05) SEK
 • Årets kassaflöde uppgick till -1 450 (278) KSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016

Viktiga händelser under 2016

 • Ellen AB tar över försäljning och distribution i Tyskland och Österrike
 • Ändringar i patent till följd av EPO´s beslut
 • Då försäljningen ökat i Asien har ingen nedskrivning skett i Ellen Asia
 • Ellen AB har inte tillfört några medel till Ellen Asias verksamhet
 • Apoteket AB har lanserat Ellens intimkräm på sina apotek

Händelser efter periodens slut

 • En av de stora apotekskedjorna tar in Ellens intimkräm i sin webbshop till våren 2017
 • Den näst största apotekskedjan i Tjeckien listar Ellens probiotiska produkter

 


Attachments

bokslutskommunike 2016.pdf