Oasmia Pharmaceuticals styrelseordförande Anders Lönner avgår

Uppsala, SWEDEN


Uppsala Sverige, 2017-02-28 22:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Oasmia Pharmaceutical ABs (NASDAQ: OASM) styrelseordförande Anders Lönner har meddelat valberedningen att han avgår som styrelseledamot och ordförande.

 

”Mitt ordförandeskap var inte menat att bli långvarigt. Bolaget behöver en långsiktig lösning för att driva sina lovande projekt i mål. Jag har givit mina synpunkter på vad som behövs göras och står till förfogande för bolaget, men lämnar styrelsen.”, säger Anders Lönner.

 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

         För mer information, kontakta
         E-post: Press@oasmia.com


Attachments

AL utträder.pdf