PledPharma inleder klinisk studie med Aladote®

Stockholm, SWEDEN


Stockholm, 2017-04-27 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
PledPharma meddelar idag att bolaget erhållit godkännande från den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA att starta en klinisk studie i Aladote®-projektet.

Aladote® utvecklas för att minska leverskador till följd av paracetamolförgiftning.  Paracetamol är det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktlig överdosering av paracetamol är den vanligaste metoden vid självmordsförsök bland ungdomar i åldern 10–19 år. Idag saknas effektiv behandling av den betydande andel patienter som uppsöker sjukvården först i senare skeden av förgiftningsprocessen.

Den kliniska proof of principle-studien kommer genomföras i samarbete med University of Edinburgh under ledning av dr James Dear, en av de främsta läkarna inom behandling av patienter som överdoserat paracetamol. Syftet med studien är att dokumentera behandlingens säkerhet och tolerabilitet som tillägg till nuvarande standardbehandling (N-acetylcystein) för att förebygga akut leversvikt – ett tillstånd som kan vara livshotande.

”Aladote® tar i och med dagens besked ett viktigt steg framåt. Vi ser fram emot att i samarbete med dr James Dear fortsätta utvecklingen av en behandling med potential att minska risken för leverskador hos patienter som överdoserat paracetamol, inte minst den grupp som kommer till sjukhus sent i förgiftningsförloppet”, säger PledPharmas vd, Jacques Näsström.

”Symtomen på paracetamolförgiftning kan vara diffusa eller helt utebli under det första dygnet efter överdoseringen. Många patienter kommer därför till sjukhus så sent i förloppet att den nuvarande standardbehandlingen inte är tillräcklig för att förebygga akut leversvikt. Calmangafodipir har i prekliniska försök uppvisat imponerande resultat även i sena skeden av förgiftningsförloppet, och jag ser fram emot att leda utvärderingen av läkemedelskandidaten i denna viktiga proof-of-principle-studie”, säger dr James Dear, Reader in Pharmacology vid University of Edinburgh och huvudprövare i studien.  

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, Verkställande direktör

Tel. 073-713 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se 

Michaela Gertz, finansdirektör

Tel. 070 926 17 75

Michaela.gertz@pledpharma.se

 

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017, kl 08:00 CET.

 

 

 

 

 

 

 

 


Attachments

PledPharma PR Aladote 170427 08-00.pdf