Saniona AB: Saniona publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2017

Glostrup, DENMARK


PRESSMEDDELANDE

11 maj 2017

Finansiella nyckeltal

Jan - mar 2017 (jan - mar 2016)                           

·         Nettoomsättningen uppgick till SEK 7,5 M (15,9 M)                
·         EBIT uppgick till SEK -7,6 M (-1,1 M)             
·         Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,31 (-0,12)                    
·         Resultat per aktie efter utspädning SEK -0,31 (-0,12)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017            

·         Saniona rapporterar positiva top-line data från fas 2a-studie på Tesomet i typ 2-diabetes.
·         Saniona meddelar sammanslagningen av Bolagets spin-out Ataxion Inc. med Luc Therapeutics.
·         Saniona meddelar att Fas 2-studien med Tesomet för Prader-Willis syndrom inleds i andra kvartalet 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·         I april 2017 initierar Saniona en Fas 2a-studie med Tesomet för Prader-Willis syndrom.
·         I april 2017 får Sanionas partner Medix myndighetsgodkännande att initiera en Fas 3-studie med tesofensine för fetma.
·         I april 2017 får Saniona forskningsmilstolpsbetalning från Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research.
·         I april 2017 ändrade Saniona namn på Upsher Smith-programmet till Proximagen-programmet.
·         I maj 2017 medverkar Saniona i bolagsbildningen av Scandion Oncology och knoppar av kliniskt program och relaterad jonkanalsplattform.

Kommentar från vd             

"Tre dagar in på det nya året kunde vi publicera pressmeddelandet om att vår Fas 2-studie med Sanionas viktigaste projekt - Tesomet - har slagit väl ut. Sedan dess har vi fortsatt i hög takt. Vår partner Medix har fått godkännande för att inleda en Fas 3-studie med tesofensine, den aktiva viktminskningssubstansen som också är huvudkomponenten i Tesomet. Vi kan nu skönja konturerna av ett stabilt penningflöde från en produkt som är på marknaden, vilket är det hittills viktigaste steget i Sanionas korta historia.", säger Jørgen Drejer, vd på Saniona.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad pdf nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 08:00 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a92f309-386e-489e-8f2e-467650a73206


Attachments

20170511 - Saniona Q1 Report 2017 - SWE.pdf