Halvårsrapport 2017 Ellen AB

Stockholm, SWEDEN


Danderyd, 2017-08-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Perioden 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 7 844 (9 457) KSEK. Summa intäkter uppgick till 8 061 (9 734) KSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -2 468 (-2 459) KSEK
 • Bruttomarginalen för perioden uppgick till 43 (38) procent
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,04 (-0,04) SEK

Viktiga händelser under perioden

 • Ellen AB beslutade att vidareutveckla sin strategi; fokus på intimhälsa, öka målgrupperna, fokus på nyckelmarknader och öka försäljningen via digitala medier
 • Startade rekrytering efter en ny VD
 • Årsstämman beslutade om att öka antalet aktier och att godkänna styrelsens förslag om nyemission
 • Nyemission genomfördes och 16,5 MSEK före emissionskostnader tillfördes bolaget. Emissionen övertecknades med 142 procent
 • Distributionen av Ellens produkter i Tyskland utökades när webshoparna Windeln.de och Amazon.de började saluföra Ellens produktportfölj
 • dms webshop i Tyskland beslutade att lansera Ellens intimkäm
 • Avtal och mindre lanseringsorder har tecknats med Tysklands största apoteks-grossist, Phoenix
 • Dolsan som är Ellens distributör i Schweiz har beslutat sig för att utöka sitt sortiment så att Ellens hela produktportfölj saluförs i Schweiz

Händelser efter periodens slut

 • Distributionen av Ellens produkter i Sverige utökades med tre webshopar; Lyko.se, Nordicfeel.se, Tampongshopen.se
 • S&D pharma, Ellens distributör i Tjeckien och Slovakien, beslutade sig för att lansera pH Control hos den största apotekskedjan i Tjeckien
 • Distributörsavtal har tecknats med en distributör i Kenya och bolaget har erhållit första lanseringsordern
 • Jenny Fingal har anställts som ny VD för Ellen. Hon tillträder sin befattning den 1 januari 2018

Resultat i korthet

 

KSEK 2017
Jan – Jun
2016
Jan-jun
2016
HELÅR
Nettoomsättning 7 844 9 457 18 468
Rörelsens kostnader -10 849 -12 495 -24 923
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 468 -2 459 -5 211
Periodens resultat -3 013 -2 622 -5 989
Resultat per aktie, SEK -0,04 -0,04 -0,09
Bruttomarginal, % 43 38 39
       
Kassaflöde 8 829 -1 891 -1 450

 


Attachments

HALVÅRSRAPPORT 2017.pdf