PRESSMEDDELANDE

12 september 2017

Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, meddelar idag att lovande data från Fas 2a-studien med Tesomet på typ 2-diabetes har valts ut för två posterpresentationer idag vid European Association for Study of Diabetes, EASD-kongressen 2017. Konferensen äger rum i Lissabon, Portugal i september 11-15, 2017.

"Vi var mycket nöjda med att resultaten från denna lovande studie som bekräftar att tillsatsen av metoprolol till tesofensine fullständigt minskar ökningen av hjärtfrekvensen och blodtrycket som tidigare observerats med tesofensine. Data visade dessutom på en robust viktminskning och minskning i midjemått samt numerisk minskning av leverfett hos patienter med typ 2-diabetes tillsammans med en gynnsam tolerans- och säker-hetsprofil. Dessa resultat stöder, tillsammans med data från tidigare kliniska studier med tesofensine, an-vändningen av Tesomet som ett säkert och effektivt viktminskningsläkemedel hos patienter med metaboliska sjukdomar som diabetes och fetma. Som ett resultat har vi nu påbörjat förberedelserna för långtgående kliniska studier för såväl metaboliska sjukdomar som ätstörningar", säger Jørgen Drejer, VD på Saniona.

Presentationer

Poster #857 titel: Co-administration of tesofensine/metoprolol: Improvement in heart rate with significant body weight reduction in overweight or obese subjects with type 2 diabetes
Sessionsdatum: September 12, 2017, 12:00-13:00
Författare: Roman V. Dvorak1, Grit Andersen2, Berit Edsberg1, Pavlína Kašparová1, Jorge Arrubla2, Leona Plum-Mörschel3 (1Saniona A/S, Ballerup, Denmark, 2Profil, Neuss, Germany, 3Profil, Mainz, Germany)
Programledare: Roman V. Dvorak

Poster #851 titel: Co-administration of tesofensine/metoprolol: Improvements in body weight and liver fat content in overweight or obese subjects with type 2 diabetes
Sessionsdatum: September 12, 2017, 12:00-13:00
Författare: Grit Andersen1, Tim Heise1, Berit Edsberg2, Daniela Lamers1, Thomas A. Jacobsen2, Leona Plum-Mörschel3, Roman V. Dvorak2 (1Profil, Neuss, Germany, 2Saniona A/S, Ballerup, Denmark, 3Profil, Mainz, Germany)
Programledare: Grit Andersen

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2017 kl. 12:00 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH, Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics, Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap och har cirka 5 100 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3d3fe1b-c444-4954-8da0-6f6170cf1ed9

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f4434f3-995f-4e9d-8681-e6d5ff15a37f

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2fa15e3a-f0cb-4551-baef-7d879aa5efe3