Uppsala, 2017-10-04 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att bolaget och CFO Fredrik Gynnerstedt har kommit överens om att hans anställning upphör omgående.

Ny tillförordnad CFO blir Anders Blom, Vice VD.

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

         För mer information, kontakta
         Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande
         Tel: 018 - 50 54 40
         E-mail: julian.aleksov@oasmia.com