Ellen tar över den svenska försäljningen 1 maj 2018

Ellen har kommit överens med nuvarande distributör för den nordiska marknaden, Navamedic AB, om att Ellen den 1 maj 2018 tar över ansvaret för distributionen av Ellens produktportfölj på den svenska marknaden. Under hösten 2017 ansvarade Ellen för marknadsinvesteringarna. Det resulterade i att försäljningen ökade med 130 procent jämfört med motsvarande period 2016. Navamedic är fortsatt ansvarigt för försäljning och distribution i de övriga nordiska länderna.

Genom att ta över ansvaret för försäljning och distribution i egen regi och använda befintliga resurser inom Ellen AB reduceras kostnaderna för svenska marknaden. Det medför att ett ekonomiskt utrymme för ökad marknadsinvesteringar skapas inom Ellens befintliga budget. Beslutet innebär att Ellen får full kontroll på två av sina strategiska marknader. Ellen tog 2016 över ansvaret för försäljning och distribution på den tyska marknaden.

Som tidigare kommunicerats finns hela Ellens sortiment sedan hösten 2017 på Tamro AB genom Navamedic. Ellen har valt att fortsätta samarbetet med Tamro genom att teckna ett eget avtal. Därmed ska de sköta både centrallagerhållningen och distributionen av Ellens produkter från 1 maj 2018. Tamro är Sveriges enda oberoende läkemedelsdistributör som förser 1 400 apotek dagligen med läkemedel och hälso- och sjukvårdsprodukter. Tamro ingår i Phoenix koncernen som är Europas största läkemedelsdistributör.

Det fortsatta samarbetet med Navamedic som distributör för de övriga nordiska länderna fortsätter tillsvidare oförändrat.

Navamedic ASA (moderbolag till Navamedic AB) är ett norskt läkemedelsföretag som inlicensierar, förvärvar och marknadsför läkemedel och andra hälsovårdsprodukter i Nordeuropa. Navamedic ASA är noterade på Oslo börsen.

Ellens probiotiska produkter har passat bra in i vårt produktsortiment. Vi är glada att vi kan fortsätta vårt samarbete med Ellen på de övriga nordiska marknaderna och respekterar samt stöttar Ellens ambition att själva driva sitt produktsortiment på den svenska marknaden”, säger
Tom Rönnlund, VD Navamedic ASA

Jag ser fram emot att ta över hela ansvaret för den svenska försäljningen. Jag är övertygad om att vi har potential att växa på den svenska marknaden. Denna förändring underlättar våra möjligheter att snabbare lansera nya produkter under 2018 och 2019. Vi har arbetat aktivt de sista veckorna med att säkerställa för våra kunder att övergången från Navamedic till oss blir så smidig som möjlig. Vi håller just nu på med att teckna avtal med de större apotekskedjorna samt fortsätter arbetet med att lista hela produktsortimentet på både webbshopar samt butikerna. Jag är också mycket glad att Navamedic vill fortsätta och vara en partner med oss på de övriga nordiska marknaderna”, säger Jenny Fingal, VD Ellen AB

För ytterligare information:

Jenny Fingal, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost jf@ellenab.com

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april kl 08.00 CET.


Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en aqua block tampong, en intim foam och en intim deo. Foamen och deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com 

Bilaga