Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att Nexttobe AB har förlängt sitt lån till bolaget.

Det nuvarande lånet från Nexttobe uppgår till 102,4 MSEK exklusive upplupen ränta och förföll den 30 maj 2018. Förfallodatum har ändrats till 31 juli 2018 och avses ersättas av det lån som annonserades 2 januari 2018. I övrigt gäller tidigare överenskomna villkor. 


Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de www.oasmia.com twitter.com/oasmia

Ovanstående information är information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.45 (CET) den 30 maj 2018.

Bilaga