Saniona publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2018

Glostrup, DENMARK


PRESSMEDDELANDE

22 augusti 2018

Finansiella nyckeltal

Jan - juni 2018 (jan - juni 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,1 MSEK (11,9)
 • EBIT uppgick till -39,9 MSEK (-25,4)
 • Periodens resultat uppgick till -33,0 MSEK (-21,1)
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,51 SEK (-1,00)
 • Resultat per aktie efter utspädning -1,51 SEK (-1,00)

April - juni 2018 (april - juni 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (4,3)
 • EBIT uppgick till -24,2 MSEK (-17,9)
 • Periodens resultat uppgick till -19,6 MSEK (-14,7)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,89 SEK (-0,69)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,89 SEK (-0,69)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018                       

 • Saniona gick vidare till andra delen av en Fas 2a-studie med Tesomet för Prader-Willis syndrom utifrån positiva resultat hos vuxna patienter.
 • Saniona slutförde framgångsrikt en Fas 1-studie med den nya Tesomet-tabletten.
 • Saniona slutförde framgångsrikt de prekliniska toxicitetsstudierna med Tesomet vilket möjliggör längre kliniska studier.
 • Saniona tillkännagav att företaget planerar en Fas 2a-studie för behandling av hypotalamisk fetma.
 • Saniona fick tillbaka fullständiga rättigheter till BenevolentAI-programmet efter avslutat samarbete.
 • Saniona beviljades forskningsanslag om 1,4 MSEK för Kv7-program.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Saniona erhöll en milstolpesbetalning om 4 MEUR (41,8 MSEK) som ett resultat av Boehringer Ingelheims kandidatval.

Kommentar från vd

” ”Milstolpsbetalningen från Boehringer Ingelheim i tredje kvartalet finansierar de viktiga framstegen i våra prekliniska och kliniska program under första halvåret 2018,” säger Jørgen Drejer, vd på Saniona.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad pdf nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vvd och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08:00 CEDT.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Saniona har fyra program under klinisk utveckling, varav tre kliniska program i sen fas där fokus ligger på utvecklingen av behandlingar för att på ett effektivt sätt reglera fixeringar, begär och beroenden med avseende på mat och droger. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom på egen hand och ingå samarbeten med större företag för utvecklingsprogram som syftar till att behandla mer utbredda indikationer, såsom fetma. Bolagets forskning är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Saniona har pågående samarbetsavtal med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Sanionas forskningscenter har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION).  Läs mer på: www.saniona.com.

 

Bilagor


Attachments

20180822 - PR - Interim report Q2 2018 - SWE 20180822 - Saniona Q2 Report 2018 - SWE