Utökning av ledningsgruppen i Eolus Vind


Hässleholm den 31 augusti 2018

Ledningsgruppen i Eolus Vind AB utökas med Richard Larsson, chef för Project Delivery, från och med den 1 september 2018.

Richard Larsson har lång erfarenhet inom vindkraftsbranschen och har innehaft en rad befattningar inom Eolus sedan 2011, senast som projektchef.

-Eolus har en stor orderstock bestående av projekt att leverera till våra kunder de kommande åren och utöver det en projektportfölj av hög kvalitet. För att säkerställa att våra mest prioriterade projekt utvecklas och etableras på ett optimalt sätt ges Richard Larsson nu en roll som huvudansvarig för leverans av projekt till våra kunder säger Eolus VD Per Witalisson.

I och med utökningen består ledningsgruppen i Eolus av Per Witalisson, VD, Marcus Landelin, Vice VD och operativ chef, Catharina Persson, CFO, Karl Olsson, bolagsjurist samt Richard Larsson, chef Project Delivery.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 7 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga


Attachments

180831 Pressmeddelande Utökning av ledningsgruppen i Eolus Vind