Ändring av antalet aktier och röster i Saniona AB (publ)


PRESSMEDDELANDE

28 december 2018

Under december har det registrerade antalet aktier och röster i Saniona AB (publ) (”Saniona”) ökat till följd av konvertering av konvertibler som utgivits enligt det finansieringsavtal som Saniona den 29 december 2017 ingick med Nice & Green S.A. Per den 28 december 2018 uppgår antalet registrerade aktier och röster i Saniona till 23 324 413.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, mobil: +45 2210 9957, e-post: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018, kl. 9:45 CET.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet och ätstörningar. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Sanionas forskningscenter har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION).  Läs mer på: www.saniona.com.

Bilaga


Attachments

20181228 - PR - Increase number of shares - SWE