Ellens dotterbolag Ellen Asia Ltd samarbetsavtal med Humanwell Healthcare Group i Kina har inte uppnått önskat resultat under 2018

Stockholm, SWEDEN


Ellen Asia Ltd som ägs till 70 procent av Ellen AB och 30 procent av samarbetspartnern Foundation Asia Pacific Ltd., tecknade ett samarbetsavtal 2 februari 2018 med Humanwell Healthcare Group om försäljning i Kina. Samarbetsavtalet förlängdes 29 juli för att marknadstestet hos deras distributörer har tagit längre tid än först beräknat. Tyvärr har det utlovade marknadstestet uteblivit varför Ellen AB beslutat att skriva ned aktier och fodringar till noll.

Med tanke på de upplevda svårigheterna under många år att uppnå förväntat resultat i dotterbolaget Ellen Asia Ltd, har Ellen AB beslutat att göra en nedskrivning för räkenskapsåret 2018 av dotterbolagets resterande låneskuld på 1,2 MSEK samt nedskrivning av det totala värdet av aktieinnehavet på 2,4 MSEK.

Under 2018 har Humanwell Healthcare Group ingått flera joint-ventures och gjort en stor omorganisation, vilket förändrat ägarskapet av Woman Health produkter i koncernen och därmed distributionsansvaret för Ellens produkter. Utom Ellen Asia´s kontroll har detta förorsakat det uteblivna marknads- och distributörstestet. För närvarande förs en diskussion om att hitta en lösning om fortsatt samarbete med ett dotterbolag till Humanwell Healthcare Group, som är tänkta att överta ansvaret för Ellens produkter samt fullfölja marknadstestet 2019 och eventuellt distributionen av Ellens produktsortiment för den kinesiska marknaden.

Humanwell Healthcare Group är ett läkemedelsföretag, bildat 1993, som huvudsakligen verkar i Kina. Humanwell Healthcare Group marknadsför ett brett sortiment av receptbelagda läkemedel, kinesiska mediciner och egenvårdsprodukter. Bolaget är noterat på Shanghaibörsen sedan 1997 och har ett börsvärde om 20,5 miljarder RMB. Företaget har 13 000 anställda, en omsättning på 12,3 miljarder RMB och distribuerar sina produkter via tjugo dotterbolag.

”Samarbetet med Humanwell Healthcare Group i Kina föll inte ut som förväntat under 2018. Det fortsatta arbete innebär att vi utvärderar de olika möjligheter som finns samt att styrelsen i Ellen AB gör en utvärdering av dotterbolaget Ellen Asia, som under många år inte har genererat önskat resultat. Nedskrivning av fordran och aktieinnehavet för ett bolag som inte har generat någon betydande omsättning under flertalet år var en nödvändighet”, säger Jenny Fingal, VD hos Ellen AB

För ytterligare information:
Jenny Fingal, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost jf@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari kl. 08:30 CET.


Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North (ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se 

Attachment


Attachments

2019-02-15_Ellen Asia FINAL