Sdiptech AB (publ) - Proforma-siffror enligt ny struktur för segmentrapportering


Pressmeddelande
29 mars 2019, 10:00

Sdiptech AB (publ) - Proforma-siffror enligt ny struktur för segmentrapportering

Som tidigare meddelats (se Bokslutskommuniké sidan 9) kommer Sdiptech att från första kvartalet 2019 rapportera i enlighet med följande struktur för bolagets affärsområden:

  • Water & Energy
  • Special Infrastructure Solutions
  • Property Technical Services

Proforma-siffror för de fyra senaste rapporterade kvartalen (från och med första kvartalet 2018 till och med fjärde kvartalet 2018) enligt den nya segmentrapporteringen, för kvarvarande verksamheter, finns nu tillgängliga i bifogat dokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 10:00.

 

Bilagor


Attachments

190329 - Sdiptech Segementrapportering SVE Sdiptech kvartalssiffror 2018 SVE