Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande
18 april 2019, 14:00

Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Årsredovisningen finns från och med idag den 18 april tillgänglig på bolagets hemsida www.sdiptech.com.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via info@sdiptech.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 kl. 14:00.

 

Bilaga


Attachments

190418 - Publicering Årsredovisning - SVE