Intäkterna för Ellens första fyra månader uppgick till 6 643 KSEK vilket är 24 procent bättre än motsvarande period 2018, då omsättningen uppgick till 5 367 KSEK. Frankrike, Tyskland och Sverige står för 66 procent av den totala omsättningen. Ellen redovisar en bruttomarginal på 47 procent vilket är i linje med samma period föregående år.

Ellens huvudfokus är att växa i Sverige, Tyskland och Frankrike. I maj 2018 tog Ellen över försäljning och distribution i Sverige, i Tyskland skedde det redan 2016. I Frankrike hanteras distributionen av franska distributören, Laboratoires IPRAD SANTÉ. Ellens hemmamarknader har en tillväxt med 70% procent de första fyra månaderna jämfört med föregående år. Frankrike visar en tillväxt på 56% procent. Iprad har under slutet av 2018 lanserat den probiotiska intimkrämen som har gått över förväntat. Responsen reflekteras i ökat orderläget för helåret 2019.

I samband med lanseringen av Ellens nya digitala satsning i december 2018, så ingick bolaget i flertalet PR-, influencer-, podd- och bloggsamarbeten. I mars presenterade Ellen sitt samarbete med entreprenören och influencer Isabella Löwengrip och i april aktiverades samarbetet i de sociala kanalerna. Målsättningen med alla satsningar är att öka Ellens synlighet, få ökad aktivitet i sociala medier och driva ökad försäljning. Med de första månadernas resultat i ryggen ser Ellen stora möjligheter till fortsatt god utväxling på redan investerade marknadsföringspengar.

”2018 stängde vi med en tillväxt på 20 procent jämfört med 2017. Det glädjer oss att se att vi fortsätter i samma riktning och att de första fyra månaders försäljning visar en tillväxt på 24 procent jämfört med föregående års. Detta är ett resultat på att vårt förändringsarbete för att öka omsättningen och i framtiden uppnå lönsamhet går enligt plan. Under 2018 och fram till dagens datum har vi jobbat hårt med vår digitala satsning, för att stärka vår position samt jobbat aktivt med flertalet försäljnings- och marknadsaktiviteter. Nu väntar en spännande tid för Charlotta Nilsson som tar över VD rollen på Ellen från 1 juli 2019”,  säger Jenny Fingal, VD i Ellen AB

Ellen önskar aktieägarna välkomna till årsstämman som äger rum 9 maj. Anmälan sker senast torsdag 7 maj 16:00. För mer information och anmälan: https://www.ellen.se/arsstamma /

För ytterligare information:
Jenny Fingal, på telefon 08-412 10 00 eller via epost jf@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj kl. 14.00 CET.


Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett  pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se 

Bilaga