Vid Ellens årsstämma i Danderyd idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelse, valberedningen, styrelsearvode, revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jens Engström, Mikael Lövgren, Cecilia Wolf och Catharina Vackholt som styrelseledamöter samt nyval av Catharina Skommevik som styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Jens Engström omvaldes till styrelsens ordförande. Jan Kockum har avböjt omval. Till bolagets revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Finnhammars Revisionsbyrå AB i Upplands Väsby med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Catharina Skommevik född 1978, har en magisterutbildning inom ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Catharina är sedan augusti 2018 CFO på Blocket. Dessförinnan var hon CFO under en tioårsperiod inom Orkla-koncernen. Hon har en lång erfarenhet av snabbrörliga konsumentvaror, egenvårdsmarknad och försäljning genom dagligvaruhandeln, apotek och e-handeln utifrån ett finansiellt perspektiv.

Stämman utsåg Sven Mattsson (omval) till ordförande i valberedningen och Jens Engström (omval) och Cecilia Wolf (nyval) till ledamot i valberedningen.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt om styrelse- och revisionsarvoden.

Ändring av bolagsordning avseende gränserna för antalet aktier och minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.

Ändring avseende styrelsens säte
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring avseende styrelsens säte från Danderyds kommun, Stockholms län, till att ha sitt säte i Stockholms kommun.

Överlåtelse av aktier i dotterbolagen Ellen Asia Ltd. och Beijing Ellen Biotech Co., Ltd.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av aktier i dotterbolaget Ellen Asia Ltd. och Beijing Ellen Biotech Co., Ltd. till Foundation Asia Pacific Ltd.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Jenny Fingal för verksamhetsåret 2018 samt framtidsutsikter för bolaget. Presentation samt fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ned på www.ellen.se

För ytterligare information:

Jenny Fingal, VD på telefon 08 - 412 10 00 05 eller via epost jf@ellen.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 19.00 CET.

Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett  pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se 

Bilaga