ALM Equity och Resona byggstartar 276 bostäder i Barkarbystaden

Stockholm, SWEDEN


I Barkarbystaden byggstartar ALM Equity projektet Kronan. ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad (50%) kommer tillsammans med Resona (50%) att utveckla ett flerbostadshus bestående av 276 lägenheter samt lokaler mot Barkarbyvägen. Totalentreprenad utförs av ALM Equitys dotterbolag 2xA Entreprenad. De färdigställda bostäderna finansieras av Resona och förvaltas av ALM Equitys dotterbolag Smarta Hyresbostäder.

Projektet ingår i den första etappen av Barkarbystadens utbyggnad där det gamla flygfältet tillsammans med Veddesta industriområde på sikt kommer att förvandlas till en helt ny stad med ca 14 000 bostäder, arbetsplatser, handel, service, och skolor. Området får ett fantastiskt kollektivläge med ny tunnelbana, pendeltåg, bussar, regionaltåg och direkt närhet till E18.

”I Barkarbystaden utvecklar vi den typ av bostäder som behövs allra mest, kvadratsmarta och klimatsmarta lägenheter av hög kvalitet nära spårbunden trafik. Vi är stolta över att gå i bräschen för att försöka kompensera för ett skevt bostadsbestånd med alltför stora och dyra bostäder på grund av många års felproduktion. Kronan i Barkarby är ett strålande exempel på vad man kan få till om man kämpar. Genom gediget arbete har antalet bostäder i projektet ökat från 108 stycken ineffektiva lägenheter till 276 stycken kvadratsmarta lägenheter med en snittstorlek på 25 kvm – det som verkligen behövs!” Säger Joakim Alm, VD.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073- 396 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger och säljer projekt, framförallt bostäder.
ALM Equitys aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Tel.+46 8- 463 83 00, E-post:certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se