Nexstim Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning


Företagsmeddelande, Helsingfors, 4.11.2019 kl. 16.30

Nexstim Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar:

Nexstim Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Gustaf Järnefelt

Befattning: Annan person i högsta ledningen

(X) Juridisk person

Emittent: Nexstim Oyj

LEI: 743700S7ZI0LNMHZ6Y27

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 743700S7ZI0LNMHZ6Y27_20191104121838_2

____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-11-04

Handelsplats: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000354162

Transaktionens karaktär: TECKNING

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 25 606 Enhetspris: 0,115 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 25 606 Medelpris: 0,115 EUR


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga


Attachments

Nexstim Abp Företagsmeddelande_Transaktioner utförda av personer i ledande ställning_SE