Rovio Entertainment Oyj                                                    Lehdistötiedote                                                    23.3.2020

Rovio Entertainment Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020 liittyvät ennaltaehkäisevät toimet

Rovio suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Vähentääkseen koronavirukseen liittyviä riskejä ja noudattaakseen Suomen viranomaisten asettamia sääntöjä ja suosituksia sekä varmistaakseen samalla osakkeenomistajien oikeudet ja mahdollistaakseen ehdotetun osinkojen maksaminen alkuperäisessä aikataulussa, Rovio on päättänyt useista varotoimenpiteistä liittyen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31. maaliskuuta 2020 klo 13 Ravintola Palacessa;

  • Osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti käyttämään mahdollisuutta seurata yhtiökokousta verkossa ja/tai käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan;
  • Yhtiökokousta voi seurata verkossa suoran webcast-lähetyksen välityksellä osoitteessa: https://investors.rovio.com/fi/tiedotteet-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020. Webcast-lähetyksen kautta ei ole mahdollista äänestää tai esittää kysymyksiä. Yhtiökokouksen seuraamista webcastin välityksellä ilman valtakirjan toimittamista ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena;
  • Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan ilman henkilökohtaista läsnäoloa valtuuttamalla Rovio Entertainment Oyj:n lakiasiainjohtajan tai valitsemansa henkilön edustamaan heitä yhtiökokouksessa valtakirjalla;
  • Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin
  • Tilaisuudessa ei tarjoilla kahvia tai muita virvokkeita;
  • Yhtiökokouspaikan ovet avataan ja ilmoittautuneiden osallistujien vastaanotto alkaa klo 12.30 (poiketen aikaisemmin ilmoitetusta ajasta klo 12.00); ja
  • Yhtiökokous pidetään mahdollisimman lyhyenä täyttäen kaikki lakisääteiset vaatimukset.

Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan. Tämän lisäksi niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet kokoukseen eivätkä halua osallistua eivätkä käyttää valtakirjaa, kannustetaan peruuttamaan ilmoittautumisensa mahdollisimman pian, jos he eivät aio osallistua kokoukseen.

Kaikkia, joilla on flunssaoireita, jotka ovat altistuneet koronavirukselle, jotka kuuluvat riskiryhmiin tai ovat matkustaneet Suomen ulkopuolella 14 vuorokauden aikana ennen yhtiökokousta, pyydetään ystävällisesti olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti. Rovio arvioi jatkuvasti ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn perusteella ja kaikkien osakkeenomistajien tulisi suosia etäosallistumista, yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi.

Äänestämismahdollisuutensa varmistamiseksi osakkeenomistajien, jotka ovat suoraan rekisteröity yhtiön osakasluetteloon, kannustetaan käyttämään mahdollisuutta valtuuttaa Rovio Entertainment Oyj:n lakiasiainjohtaja tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään äänivaltaa alla olevan valtakirjan ja ohjeiden mukaisesti. Valtakirja löytyy tämän tiedotteen liitteenä.

Valtakirjat pyydetään palauttamaan pdf-tiedostona osoitteeseen rovio.agm@rovio.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Rovio Entertainment Oyj, Yhtiökokous, 02150 Espoo niin, että ne ovat perillä viimeistään 30.3.2020 klo 12. Rovio pidättää oikeuden olla edustamatta osakkeenomistajaa, jos valtakirja on vastaanotettu määräajan jälkeen ja/tai äänestysohjeet eivät ole selvät.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat olla edustettuna yhtiökokouksessa, tulee valtakirjan toimittamisen lisäksi myös varmistaa, että on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Valtakirjan toimittaminen ei muodosta ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä omaisuudenhoitajapankkiin ohjeiden saamiseksi koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

Lisätietoja yhtiökokouksesta löytyy Rovion nettisivuilta osoitteesta: https://investors.rovio.com/fi/tiedotteet-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020.Osakkeenomistajia kehotetaan aktiivisesti seuraamaan yhtiökokoussivua viimeisimpien tietojen saamiseksi.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Minna Raitanen, lakiasiainjohtaja, minna.raitanen@rovio.com, puh. 0207 888 300 (vaihde)

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.

 

Liite