Tivoli A/S skulle i henhold til den offentliggjorte finanskalender have afholdt generalforsamling torsdag den 23. april 2020, kl. 13:30 i Tivolis Koncertsal. Bestyrelsen for Tivoli A/S har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. marts 2020 besluttet at udskyde generalforsamlingen pga. COVID-19 (Corona), jf. bekendtgørelse nr. 223 af 17. marts 2020.

Om udsættelsen siger bestyrelsesformand Tom Knutzen:
”Tivoli har en lang og god tradition for, at aktionærerne møder talstærkt op til den ordinære generalforsamling og med den lempelse, der nu er gennemført i lovgivningen under Corona krisen, får vi mulighed for at holde en generalforsamling, som vi plejer. Her kan vi se vores aktionærer i øjnene og gennemgå resultatet for 2019, men også se på hvad fremtiden bringer for Tivoli.”

Bestyrelsen har samtidigt besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte af resultatet for 2019 som følge af Corona krisen.

Om beslutningen om ikke at udlodde aktieudbytte siger Tom Knutzen:
”Selv om det ikke er mere end 2 uger siden, at bestyrelsen vedtog en udbytteudlodning som i 2018, så har udviklingen og scenarierne for Corona krisen dag for dag vist, at Tivoli bør styrke sit kapitalapparat mest muligt for at kunne modstå følgevirkningerne af krisen. Derfor vil bestyrelsen nu indstille til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte af resultatet for 2019.”

Når forbuddet mod større forsamlinger mv. er ophævet, vil bestyrelsen for Tivoli A/S hurtigst muligt fastsætte en ny dato for generalforsamlingen og udsende en revideret finanskalender. Tivolis aktionærer vil herefter modtage indkaldelse til generalforsamlingen i overensstemmelse med de frister, der fremgår af selskabets vedtægter.

Spørgsmål vedrørende den ordinære generalforsamling kan sendes skriftligt til kommunikationschef Finn Tørngren Sørensen på: fits@tivoli.dk.

Med venlig hilsen


Tom Knutzen                              Lars Liebst

Bestyrelsesformand                  Adm. DirektørKontaktperson: Kommunikationschef, Finn Tørngren Sørensen: fits@tivoli.dk

Vedhæftet fil