Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Mot bakgrund av osäkerheter kring Covid-19 har Sinch ledning vidtagit en rad förebyggande åtgärder för att värna medarbetarnas hälsa och säkerställa fortsatt drift och tjänsteleverans i alla lägen. I nuläget har Covid-19 en begränsad finansiell effekt på bolaget som helhet och meddelandevolymerna utvecklas som förväntat. Vad gäller negativa effekter är dessa koncentrerade till det mindre segmentet Röst och Video och beror på att reseförbud i vissa regioner orsakar minskad efterfrågan på rösttjänster och Number Masking från app-baserade taxibolag (’ride hailing companies’).  

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:            +46-722-45 50 55
E-post:           thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 19:00 CET.

 

 

Bilaga