Susanne Rydberg utses till ny VD för Arcoma AB

Växjö, SWEDEN


15 april 2020

PRESSRELEASE

Susanne Rydberg utses till ny VD för Arcoma AB

Styrelsen i Arcoma har utsett Susanne Rydberg till ny Verkställande Direktör. Susanne Rydberg har lång erfarenhet från ledande positioner, senast nu som VD för Eurofins BioPharma Product Testing Sweden AB och dessförinnan som verksamhetschef för Lindes Nordeuropeiska Healthcare division. Styrelsen i Arcoma ser Susannes bakgrund och erfarenhet som mycket attraktiv och lämpad för att bidra till att genomdriva bolagets strategi och därigenom skapa ökade aktieägarvärden.

Susanne börjar sin anställning den 28 september 2020 då hon ersätter Jesper Söderqvist som varit bolagets verkställande direktör sedan februari 2018. Valberedningen har meddelat att den avser nominera Jesper Söderqvist till Arcomas styrelse vid Årsmötet 2020.

Susanne kommer närmast från Eurofins BioPharma Product Testing Sweden AB där hon är anställd som VD. Verksamheten omfattar kemiska och mikrobiologiska analyser till Pharma- och Medicinteknikbolag. Innan dess var Susanne verksamhetschef för Linde Healthcares Nordeuropeiska Healthcare division (tidigare AGA) med en omsättning på ca 1 MDR SEK och 300 medarbetare. Susanne har en Fil.kand. i Analytisk Kemi, Uppsala Universitet.

Lars Kvarnhem, styrelseordförande i Arcoma AB kommenterar dagens offentliggörande:
“Jag skulle först vilja tacka Jesper för hans bidrag till bolaget och det ökade aktieägarvärde vilket Arcoma levererat under hans ledarskap. Jag ser nu fram emot en fortsatt samverkan med Jesper i framtida styrelsearbete.
Jag är väldigt glad över att vi kunnat attrahera Susanne att bli VD för Arcoma. Susanne har en omfattande erfarenhet av att driva verksamheter inom medicinteknik. Hon är en erkänd duktig och energisk ledare. Hon är känd för att förverkliga strategier och planer genom aktivitet och handling. Det känns inspirerande att få arbeta tillsammans med Susanne för att förverkliga Arcomas fortsatta tillväxtresa.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Kvarnhem, Telefon: +46 4 70 512 00 21, E-mail: lars.kvarnhem@priego.se  
För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/
Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 13:00

Attachment


Attachments

Pressrelease Susanne Rydberg ny VD för Arcoma