Mattias Rundgren utses till tillförordnad VD

Växjö, SWEDEN


2020-04-20

PRESSRELEASE 

Mattias Rundgren utses till tillförordnad VD

Styrelsen i Arcoma AB har utsett bolagets finanschef Mattias Rundgren till tillförordnad VD från och med den 11 maj 2020, när Jesper Söderqvist lämnar rollen som VD. Mattias kommer inneha rollen som tillförordnad VD fram till dess att Susanne Rydberg tillträder rollen som VD, senast den 28 september 2020.

Under samma period går styrelsens ordförande Lars Kvarnhem in som arbetande styrelseordförande för att stötta ledningsgruppen. Rollen som arbetande ordförande kommer motsvara ungefär två arbetsdagar per vecka.


Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Jesper Söderqvist, Telefon: +46 470 70 69 81, E-mail: jesper.soderqvist@arcoma.se
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 kl. 12.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Attachment


Tags

Attachments

20200420 Pressrelease - Mattias Rundgren tillförordnad VD