Konica Minolta Europa tecknar 5-årigt leverantörsavtal med Arcoma

Växjö, SWEDEN


11 maj 2020

PRESSRELEASE 

Konica Minolta Europa tecknar 5-årigt leverantörsavtal med Arcoma 

Konica Minolta Europa har idag tecknat ett 5-årigt leverantörsavtal med Arcoma.  

Konica Minolta och Arcoma inledde under år 2019 ett samarbete gällande utveckling av två nya produkter. Produkterna baseras på Arcomas produktplattform och teknologi och integrerar Konica Minoltas detektorer och mjukvara för bildprocessning och bildhantering

Utvecklingssamarbetet mellan parterna har fungerat väldigt väl och parterna har därför nu enats om att ingå i ett 5-årigt leverantörsavtal av produkterna. Arcoma är produktägare (”legal manufacturer”) medan försäljning sker under Konica Minoltas varumärke. Försäljningsstart är beräknad till sommaren 2020. 

”Konica Minolta är mycket nöjda med samarbetet med Arcoma och de framsteg som gjorts i utvecklingsprojektet. Vi är övertygade om att vi med Arcomas stöd och partnerskap kommer kunna utöka vår marknadsnärvaro med kvalitetsprodukter på en marknad med höga krav. Den första produkt vi lanserar är AeroDR X90, som är baserad på Arcomas plattform.  Våra säljteam gör sig nu redo för en framgångsrik marknadsintroduktion under andra halvåret 2020”, säger Remy Bartels, General Manager OEM, Konica Minolta Business Solutions Europe, Healthcare Division.

”Samarbetet med Konica Minolta och utveckling av deras nya produkter har fungerat väl och vi närmar oss kommersiell lansering. Det nya leveranstörsavtalet konfirmerar att detta är ett strategiskt och lånsiktigt samarbete från båda parters sida, vilket skapar tillförsikt inför framtiden.  Vi ser fram emot att utveckla samarbetet och kommer nu under 2020 stödja Konica Minoltas lansering av dessa produkter. Vi visar att vi kan leverera på  Arcomas strategi, att växa med partners, expandera produktportföljen och etablera nya säljkanaler”, kommenterar Mattias Rundgren tf VD för Arcoma.


About Konica Minolta Europe Healthcare Division

Konica Minolta has been active in Healthcare for a long time. Starting out with Traditional X-Ray films based on Konica Minolta’s core competence in thin layer technology, the company has moved into digital X-Ray technology and has been active in this field since 2010 with it’s state of the art AeroDR product family. Konica Minolta’s Healthcare division in Europe is part of Konica Minolta Business Solutions Europe with headquarters in Langenhagen (Hannover, Germany), and Amsterdam, the Netherlands. Konica Minolta Europe is expanding it’s portfolio in X-ray and Healthcare-IT and has been growing its business by establishing successful cooperations with renowned partners all over Europe.


Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas tf VD Mattias Rundgren Telefon: +46 470 70 69 13, E-mail: mattias.rundgren@arcoma.se eller Styrelseordförande Lars Kvarnhem: +46 70 512 00 21, Email: lars.kvarnhem@arcoma.se

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020 kl. 10.00

Attachment


Attachments

Pressrelease  Konica Minolta Europe signerar 5-årigt leverantörsavtal med Arcoma