Delårsrapport Q1 2020: Starkt resultat i första kvartalet. EBITDA ökar med 169%.

Växjö, SWEDEN


Starkt resultat i första kvartalet. EBITDA ökar med 169%.


FINANSIELLT SAMMANDRAG

Första kvartalet

  • Nettoomsättning för kvartalet minskade med 4% till 33 392 (34 794) kSEK.
  • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) steg med 169% till 4 972 (1 848) kSEK
  • Resultat efter skatt förbättrades med 3 316 till 3 974 (658) kSEK
  • Resultat per aktie 0,31 (0,05) SEK


VIKTIGA HÄNDELSER

I perioden

  • Arcoma lanserar en ny produkt, Arcoma Precision i5, mars 2020
  • Arcoma får sin första order på Arcoma Precision i5, mars 2020
  • Styrelseordförande Lars Kvarnhem har via egna bolaget Priego AB ökat sitt ägande i Arcoma med ytterligare 150 000st aktier till totalt 10,3%, mars 2020

Efter perioden

  • Susanne Rydberg utses till ny VD i Arcoma och tillträder i september, april 2020
  • Konica Minolta tecknar 5-årigt leverantörsavtal med Arcoma, maj 2020


VD-KOMMENTAR

Starkt resultat i första kvartalet
Det känns fantastiskt att kunna rapportera ett starkt resultat för första kvartalet trots att vi genomfört en omfattande ombyggnation av våra lokaler och sedan allt som Covid-19 pandemin inneburit.

EBITDA för kvartalet uppgår till 5,0 MSEK, en ökning med 3,1 MSEK mot första kvartalet 2019. Rullande 12-månaders EBITDA har nu ökat de åtta senaste kvartalen. Resultatförbättringen kommer dels av en ökad bruttomarginal tack vare både en gynnsam produktmix, framför allt lägre andel försäljning av detektorer till lägre marginal men också minskade produktionskostnader.

Åtgärderna för att minska smittspridningen av Covid-19 har haft en viss negativ påverkan på vår försäljning och orderingång, framför allt genom att att vissa kunder har senarelagt beslut om inköp. Omsättningen i första kvartalet landar 4% lägre än 2019 där ett visst tapp i Europa under kvartalet kompenseras av en stark försäljningstillväxt i Nordamerika.


Händelserik start av 2020
Året inleddes med ett intensivt arbete att flytta in i våra ombyggda lokaler vilket skapat nya förutsättningar för att bedriva en effektiv produktion och utbildningsverksamhet. I februari så var det stort fokus på våra utvecklingsprojekt och vi fick de första indikationerna på de utmaningar som Covid-19 skapar. Vi fick bland annat styra om prototypproduktion hos en del av våra underleverantörer som fick problem med komponentleveranser från Kina.

I mars planerade vi lansering av vår nya topprodukt Arcoma Precision i5 i Europa på European Congress of Radiology som dock likt de flesta andra mässor och konferenser ställdes in. Vi styrde därför om alla våra lanseringsaktiviteter till att bli digitala. Spännande och intressant! Innan mars månad var över kunde vi registrera vår första order på Arcoma Precision i5.

Serieleveranser av Arcoma Precision i5 påbörjas i juni. Under 2020 kommer vår nya produkt också att lanseras både i Asien och Nordamerika. Vi har ett fortsatt ambitiöst R&D program under 2020 vilket ytterligare stärker Arcomas position som en ledande och innovativ leverantör av röntgensystem.


Covid-19, effekter på Arcoma
Vi har under det första kvartalet lyckats hålla igång vår produktion på en bra nivå trots en hel del utmaningar. Vi fortsätter att följa utvecklingen noga kring hur Covid-19 kan komma påverka både efterfrågan av våra produkter som utmaningar inom leverans och logistikkedjan.

I ingången av det andra kvartalet har vi upprätthållit en bra produktionstakt men vi ser nu en viss avmattning i efterfrågan. Vi har därför säkerställt att vi kan bemöta en period med lägre försäljning. Som åtgärder har vi bl.a. stärkt vår likviditet genom att ta upp nya lån om 4,5 MSEK, vi har valt att nyttja regeringens krispaket och vi har infört korttidsarbete.

Det finns en fortsatt stor osäkerhet om hur den globala marknaden kommer fungera kommande månader. Med det sagt är det svårt att överblicka hur vår försäljning kommer att påverkas i andra och tredje kvartalet. En viktig faktor här är när våra partners och distributörer kan få tillgång till de sjukhus där system skall installeras. Långsiktigt ser vi dock inte att marknaden för Arcomas produkter kommer att påverkas negativt.


Vaktombyte
Efter händelserika och utvecklande år som VD på Arcoma lämnar jag nu den rollen och tar istället plats i Arcoma styrelse. I september tillträder Susanne Rydberg som ny VD. Till dess kommer vår finanschef Mattias Rundgren vara tillförordnad VD och Styrelsens ordförande Lars Kvarnhem kommer också stötta ledningsgruppen under interimperioden. Jag vill rikta ett varmt tack till alla kunder, partners och Arcomas personal för ett produktivt och givande samarbete.


Jesper Söderqvist
Avgående VD och blivande styrelseledamot, Arcoma AB (publ)

Mattias Rundgren
Tillförordnad VD, Arcoma AB (publ)

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Delårsrapporter och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på nedan länk:
www.arcoma.se/about-us/investors/


Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 20 maj kl. 12.30


Attachment


Attachments

Arcoma AB  Kvartalsrapport 2020-Q1