SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pateikia gautą Ilonos Šulnienės pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą.

Įvykis, dėl kurio pasikeičia turimas balsavimo teisių skaičius: Akcijų paketo įgijimas sudarius pirkimo sandorį.
Peržengimo data: 2020-05-21
Peržengimo riba: 5 proc.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


Priedas