(Fornebu, 24 Juni 2020) Telenor ASA vil selge sine aksjer i Digital Money Myanmar Limited (“Wave Money”) til Yoma Strategic Holdings Ltd.

Telenor ASA eier i dag 34,2 prosent av aksjene i Wave Money, som tilbyr finansielle tjenester i Myanmar. Denne eierandelen ble fastsatt etter Ant Financial Services Groups (“Ant Group”) investering i Wave Money, annonsert i mai.

Telenor ASA mottar 76,5 millioner amerikanske dollar for aksjesalget, som gir en attraktiv avkastning i perioden siden Wave Money ble etablert som et fellesforetak, eller joint venture, mellom Telenor, First Myanmar Investment Co. Ltd og Yoma Bank i november 2016.

“Dette er et godt tidspunkt for Telenor ASA å selge andelen i Wave Money. Yoma Group og Ant Group har finansielle tjenester og teknologi som sin kjernevirksomhet, og er derfor de beste eierne for Wave Money fremover. Wave Money har bygget opp en ledende posisjon innen digitale pengeoverføringer og vil fortsette å være en strategisk distribusjonskanal for Telenor i Myanmar. Vi er stolte av å ha vært med på den imponerende reisen til Wave Money fra begynnelsen. Sammen har vi vært gjennom en imponerende vekstperiode og bidratt til å gjøre Myanmar til et mer finansielt inkluderende samfunn,” sier Lars Erik Tellmann, leder for finansielle tjenester i Telenor ASA.

Det søkes påtegning for transaksjonen fra Myanmars sentralbank, Central Bank of Myanmar.

Telenor Myanmar og Wave Money fortsetter partnerskapet
Telenor Myanmar vil fortsatt være et heleid selskap under Telenor ASA. Wave Money tilbyr Myanmars ledende digitale lommebok, og vil fortsette å være en viktig digital partner for Telenor Myanmar. Det tette samarbeidet mellom de to selskapene vil fortsette, og vil gi attraktive tilbud på betalingstjenester til både Telenors og Wave Moneys kunder. Samarbeidet vil også fortsette satsingen på finansiell inkludering i Myanmar, samtidig som det vil fortsette å bidra til digitaliseringen av landets økonomi.

Wave Moneys nettverk består av 57.000 utsalgssteder, eller “Wave Shops”, i urbane og landlige strøk som dekker omtrent 89 prosent av Myanmar. I 2019 tredoblet selskapet både inntjening og antall transaksjoner. Wave Money oppnådde et positivt justert drifstresultat, EBITDA, i september 2018 og har opprettholdt lønnsomhet siden.

I mai ble Ant Group annonsert som ny samarbeidspartner i Wave Money. Selskapet investerte 73,5 millioner amerikanske dollar i samarbeidet og ble med det en betydelig aksjonær i selskapet. Ant Group eier og driver Alipay, verdens største plattform for digitale betalingsløsninger og livsstilstjenester.  

Mediekontakt
Tormod Sandstø
tormod.sandsto@telenor.com
+ 47 90 94 32 15