Det vises til børsmeldinger 7. april 2020 og 29. mai 2020 angående avtaler om restrukturering av selskapets gjeld.

Restruktureringen fullføres i dag som beskrevet i børsmelding 7. april 2020.

Kontakter: 

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722
Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12