Vedlagt informasjon i forbindelse med gjennomføring av avtaler om restrukturering av gjeld.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg