Årsrapport 2020

Thyholm, DENMARK


Hvidbjerg Bank A/S kom ud af 2020 med et tilfredsstillende resultat, set i lyset at et år, der i høj grad har været præget af Coronapandemien. 

Årets resultat før skat blev på 18,6 mio. kr. mod 32,3 mio. kr. i 2019, der var ekstraordinært påvirket af salget af 75 % af bankens aktier i Sparinvest.

 • Resultat før skat på 18,6 mio. kr.
 • Egenkapitalforrentningen før skat udgør 11,1 %
 • Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 80,2 mio. kr. mod 81,7 mio. kr. sidste år.
 • Udgifter til personale og administration, er steget med 4,6 mio. kr. svarende til 8,4 %.
 • Kursreguleringer er 1,7 mio. kr. i 2020 mod 8,9 mio. kr. i 2019 og Afvigelsen kan henføres til bankens salg af 75 % af bankens aktier i Sparinvest.
 • Nedskrivningerne er med et beløb på 3,5 mio. kr. på et fortsat lavt niveau. Det svarer til en nedskrivningsprocent på 0,3 %.
 • Banken har henført et ledelsesmæssigt skøn til nedskrivningerne på 10,3 mio. kr. til afledte effekter af Coronapandemien, svarende til 1,3 % af bankens udlån.
 • Udlånet er forøget med 15 mio. kr., svarende til 1,9 %.
 • Indlånet er forøget med 129 mio. kr., svarende til 13,7 %.
 • Bankens kapitalprocent er 19,4 % mod 18,8 % ultimo 2019. Banken har nu en kapitaloverdækning på 6,5 % efter buffere.
 • Forventninger til 2021 er et resultat før skat på 13 – 18 mio. kr.     

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på telefon 9695 5220 eller på mail jo@hvidbjergbank.dk.

Vedhæftet filAttachments

Årsrapport 2020