Hvidbjerg Bank udsteder senior non-preferred

Thyholm, DENMARK


Som et led i bankens kapitalplan, har Hvidbjerg Bank udstedt senior non-preferred med følgende vilkår:

  • Beløb 20 mio. kr.
  • Udstedelsesdato 2. juni 2021
  • Løbetiden er 5 år, med mulighed for indfrielse efter 4 år.
  • Renten er en variabel halvårlig kuponrente svarende til CIBOR6-satsen med tillæg af 2,70 %.
  • Udstedelsen sker med Nykredit Bank A/S som arrangør 

Senior non-preferred er en lånetype, som er målrettet pengeinstitutternes NEP-tillæg, der indfases de kommende år.

Udstedelsen sker i forlængelse af bankens målsætning, nævnt i årsrapporten for 2020 om delvist, at afdække NEP-tillægget med senior non-preferred.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.

  

        

Vedhæftet filAttachments

Senior non-preferred