Sinch AB (publ): Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)

Stockholm, SWEDEN


Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Per den 30 juli 2021 uppgår antalet aktier och röster i Sinch AB (publ), org.nr 556882-8908 (”Sinch”) till 724 022 910.

Förändringen av antal aktier och röster har föranletts av att 1 350 800 nya aktier har emitterats med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid årsstämma den 18 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Chief Strategy Officer and Head of Investor Relations
Sinch AB (publ)
Mobile: +46-722-45 50 55
E-mail: thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 13:20 CEST den 2 augusti 2021.

BilagaAttachments

20210730_Sinch_change_number_of_shares_SWE