PolyPlank AB (publ) erhåller en order från Kron & Karlsson Bygg & Mark AB värd ca 1,0 MSEK

Faerjestaden, SWEDEN


PolyPlank har erhållit en ny order från Kron & Karlsson Bygg & Mark AB värd ca 1,0 MSEK. Slutkund är HSB, BRF Vidingsjö 2 i Linköping. PolyPlank kommer att leverera 36 st mindre cykelhus i december 2021.

PolyPlank har utvecklat ett brett sortiment för utemiljöer .

Orderingången har varit ”seg” efter semestern p.g.a ”eftercovid effekten” som påverkat negativt med längre processer från orderförfrågan till bygglov och beslut. Denna aktuella order har tagit 6 månader från skarp offert till order. Vi har en stor mängd offerter som befinner sig i denna process och vi förväntar att ett antal beslut kommer att ske under detta kvartal. Orderingången totalt för helåret är som innan meddelat ”All time high” tack vare den stora orderingången under Q2.
Orderingången i skrivande stund är 40,5 % (10,8 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (37,3 MSEK 2021 mot 26,5 MSEK 2020)

PolyPlanks produkter är ett vinnande koncept för alla parter, det är ett unikt material som är hållbart, det kräver ett minimalt underhåll och är det absolut bästa möjliga miljövalet på marknaden säger PolyPlanks VD Cay Strandén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Cay Strandén

Telefon                 070 586 92 57

Email                cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2021 kl 11:45 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

 

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

BilagaAttachments

Pressrelease 20211103