Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021


Pressmeddelande
20 april 2022, 13:00

Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns från och med idag, den 20 april, tillgänglig på bolagets hemsida www.sdiptech.se samt i bifogad fil.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via info@sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2022, kl 13:00.

 

BilagorAttachments

sdiptechabpubl-2021-12-31-sv Sdiptech_Årsredovisning_2021_publ