AS Tallinna Vesi taotleb Konkurentsiametilt veeteenuse hinna korrigeerimist 

Tallinn, ESTONIA


AS Tallinna Vesi esitas 15.08.2022 Konkurentsiametile taotluse veeteenuse hinna tõstmiseks keskmiselt 26 senti kuupmeetri kohta. 

Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul on alates ettevõttes praegu kehtiva veeteenuse hinna rakendamisest tõusnud elektrienergia hind ligikaudu 3,5 korda. „Ligi 23-protsendilise inflatsiooni olukorras, kus kõrge elektrihind mõjutab kõiki sektoreid, ei kata enam kehtiv veeteenuse hind põhjendatud kulusid. Elektri osakaal moodustab meie tootmiskuludest ligikaudu 25 protsenti ning et tagada kvaliteetne ja järjepidev teenus, tuleb meil kulude katmiseks taotleda Konkurentsiametilt veeteenuse hinna tõstmist.”

Veeteenuse hind sisaldab vee- ja kanalisatsiooniteenuse tasu. Konkurentsiametile esitatud taotluse kinnitamisel tõuseb AS Tallinna Vesi veeteenuse hind keskmiselt 14 protsenti. Taotluse kinnitamisel maksaksid erakliendid ühe kuupmeetri vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest 1,87 eurot koos käibemaksuga ja ärikliendid 3,57 eurot, millele lisandub käibemaks.

Tallinna Vesi taotleb veeteenuse hindade tõstmist Tallinna ja Saue teeninduspiirkonnas. Nendes piirkondades on võimalik esitada Konkurentsiametile lühimenetluse taotlus, sest praegune hind on seal kehtinud vähem kui kolm aastat. Lisaks taotleb Tallinna Vesi ka lähivaldades asuvate vee-ettevõtete hulgihinna muutmist. Taotluse kinnitamisel suureneb Tallinna Vesi müügitulu aasta baasil 5,6 miljonit eurot.

Kuna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus näeb ette era- ja äriklientide veeteenuse hindade järk-järgulist ühtlustamist, on erakliendi jaoks hinnatõus protsentuaalselt suurem. Veeteenuse hinna korrigeerimisel võetakse lisaks elektrihinnale ja hinna ühtlustamise nõudele arvesse ka 2022. aastast jõustunud järelevalve tasu komponendi lisamist ehk ühe osa veeteenuse hinnast moodustab Konkurentsiameti järelevalvetasu. 

Tallinna Vesi investeerib järjekindlalt säästlikesse tehnoloogiatesse, mis muuhulgas aitab leevendada elektri järsku hinnatõusu. „Viimasel kolmel aastal oleme teinud investeeringuid ligikaudu 60 miljoni euro ulatuses. Eesmärk on teha lähiaastatel veelgi mitmeid suuri investeeringuid energiakulude ja keskkonnamõjude vähendamiseks,“ ütles Timofejev. Näiteks on ettevõttel plaanis hakata reoveepuhastusjaamas ise tootma biogaasist elektrit. Praegu kasutatakse biogaasi hoonete kütmiseks ja reoveepuhastusprotsessi soojendamiseks. Timofejevi sõnul on suuremates tarbimispunktides võetud elektri kulu säästmiseks kasutusele reaktiivenergia kompensaatorid. „Hiljuti võtsime kasutusele ka automatiseeritud tehnoloogia, et ajastada elektritarbimine madalama börsihinnaga aegadele.“ 

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, mis teenindab enam kui 23 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad. 


Aleksandr Timofejev 
AS Tallinna Vesi juhatuse esimees 
Tel: +372 626 2200
E-post: aleksandr.timofejev@tvesi.ee