Arcoma AB: Kvartalsrapport Q2 2022: Stark återhämtning. EBITDA ökar med 15% (MAR)

Växjö, SWEDEN


2022-08-17

PRESSRELEASE

Kvartalsrapport Q2 2022: Stark återhämtning. EBITDA ökar med 15% (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Andra kvartalet
• Totala intäkter för kvartalet uppgick till 33 168 (36 000) kSEK
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 3 459 (3 010) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 1 408 (1 027) kSEK
• Resultat per aktie 0,11 (0,08) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN
• Arcoma AB vinner upphandling på upp till 6 Arcoma Precision i5-system till ”HUS Medical Imaging Center” i Finland.
• Sanna Rydberg kommer att lämna sin VD-post under fjärde kvartalet 2022.
• Johan Dahlberg tillträder som ny CFO från 17/5 2022. Johan ingår i ledningsgruppen.

EFTER PERIODEN
• Arcoma Precision i5 godkänd för försäljning i Singapore av Health Authority Singapore (HSA)


VD-kommentar
STARK ÅTERHÄMTNING. EBITDA ÖKAR MED 15%

Vi kan äntligen konstatera, att efter tre utmanande försäljningskvartal har det vänt och vi levererar återigen en bra försäljning under perioden. De totala intäkterna i Q2 2022 når 33,2 MSEK (36,0 MSEK), vilket är det tredje starkaste kvartalet under de senaste 2 åren. Vi är nu tillbaka på samma försäljningsnivåer som innan pandemin.

På den amerikanska marknaden fortsätter vi att växa och försäljningen ackumulerat för 2022 ökar med 40% jämfört med motsvarande period förra året. Det är vårt fördjupade partnerskap och samarbete med Canon Medical Systems som bidragit till tillväxten.

Vi ser en återhämtning på i princip samtliga marknader genom hög efterfrågan, ökat antal anbud och flertalet produktdemonstrationer. Även kongresser och mässor är nu tillbaka på samma nivå som tidigare. Försäljningen har under flera kvartal påverkats av anbud som skjutits på framtiden och av långa säljcykler. Det är därför nu mycket glädjande att se att försäljningen återigen tagit fart.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 42% (40%). Den högre marginalen kommer framför allt av en gynnsam geografisk fördelning. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa god materialtillgång och att hålla våra kostnader så låga som möjligt. Detta behöver ställas mot de utmaningar i försörjningskedjan som vi ser som en effekt av både pandemin och invasionen av Ukraina.

Resultatet i kvartalet uppgår till 3,5 MSEK (3,0 MSEK) en ökning med 15% jämfört med Q2 2022. En positiv valutaeffekt bidrar med 1,4 MSEK på resultatet efter finansiella poster.

Kassaflödet från den löpande verksamheten är detta kvartal mycket positiv och når 8,9 MSEK och det totala kassaflödet når 4,6 MSEK.

För att fortsättningsvis möta våra kunders höga krav och förväntningar på ett röntgensystem i toppklass utvecklar och förbättrar vi kontinuerligt våra system. Ökade kvalitets- och regulatoriska krav på medicintekniska produkter gör att vi nu också arbetar intensivt med att uppfylla de nya skärpta MDR kraven.

I somras hade jag själv möjlighet att delta i den europeiska radiologimässan, ECR. Det var oerhört positivt att återigen få träffa partners och kunder och ta del av det intresse som finns för våra effektiva och lätthanterliga system. Detta i kombination med de positiva marknadstrenderna vi ser ger goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling.

Efter en härlig sommar är vi på Arcoma laddade för en intensiv höst och tillsammans med vår engagerade organisation och våra fantastiska partners fortsätter vi att utveckla och växa Arcoma.

Sanna Rydberg
VD Arcoma AB (publ)


Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)
För mer information om bolaget besök www.arcoma.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl. 08.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl. 08:00


BilagorAttachments

Pressrelease  - Q2 Rapport 2022 Quaterly report Q2 2022 - FINAL